Klub stolního hokeje Vsetín Jokers

Klub stolního hokeje VSETÍN JOKERS 

Je registrován MVČR jako občanské sdružení občanů provozujících sportovní, kulturní, organizační a hospodářskou činnost. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada členů sdružení, která volí Výkonný výbor. Výkonný výbor zajišťuje plnění úkolů a rozhoduje ve všech správních a organizačních záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady. Členství v klubu přesně definují Stanovy občanského sdružení Vsetín Jokers, vzniká a zaniká na základě rozhodnutí Výkonného výboru, případně Valné hromady.

Členský poplatek je každoročně určen Valnou hromadou a pro rok 2014 je stanoven takto:

Pro členy starší 18-ti let 500 Kč,-. Pro členy do 18-ti let a ženy zdarma.

Více informací naleznete v sekci členství.

Hlavní působiště našeho klubu je na ZŠ Turkmenská Vsetín ( vchod ze zadní strany ).

Klubové barvy jsou Modrá, Červená, Černá a Zlatá.

Mezi naše hlavní priority patří návrat Stolního hokeje „šprtce“ jako nízkonákladové zábavy a sportu do základních škol a dalších zařízení pracujících s dětmi a mezi lidi, kteří se nechtějí nudit.

Pro ověření konání tréninku můžete využít tyto kontakty:

INFORMACE:
Mobil: 605 113 206 nebo 605 726 681
Email: vsetinjokers@email.cz
Facebook: www.facebook.com/VsetinJokers

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
VSETÍN JOKERS z.s.
Lázky 2085
Vsetín 755 01

ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ ( ZAPSANÝ SPOLEK ):
Sportovní klub ( nezisková organizace )
VSETÍN JOKERS ( stolní hokej, šprtec, hoockey )
registrace Ministerstva vnitra ČR ze dne 05.11.2012
IČO: 012 093 11

Sdílej a podporuj!