Klub stolního hokeje Vsetín Jokers

Klub stolního hokeje VSETÍN JOKERS 

Je registrován MVČR jako občanské sdružení občanů provozujících sportovní, kulturní, organizační a hospodářskou činnost. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada členů sdružení, která volí Výkonný výbor. Výkonný výbor zajišťuje plnění úkolů a rozhoduje ve všech správních a organizačních záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady. Členství v klubu přesně definují Stanovy občanského sdružení Vsetín Jokers, vzniká a zaniká na základě rozhodnutí Výkonného výboru, případně Valné hromady.

Členské poplatky naleznete v sekci členství.

Hlavní působiště našeho klubu je na Stará cesta 1827 ( areál knihovny v Luhu II ).

Klubové barvy jsou Modrá, Červená.

Mezi naše hlavní priority patří návrat Stolního hokeje „šprtce“ jako nízkonákladové zábavy a sportu do základních škol a dalších zařízení pracujících s dětmi a mezi lidi, kteří se nechtějí nudit.

Pro ověření konání tréninku můžete využít tyto kontakty:

INFORMACE:
Mobil: 605 113 206 Lukáš Fojt
Email: vsetinjokers@email.cz
Facebook: www.facebook.com/VsetinJokers
Instagramwww.instagram.com/vsetin_jokers

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
VSETÍN JOKERS z.s.
Lázky 2085
Vsetín 755 01

ÚDAJE O ZAPSANÉM SPOLKU:
Sportovní klub ( nezisková organizace )
VSETÍN JOKERS ( stolní hokej, šprtec, hoockey )
registrace Ministerstva vnitra ČR ze dne 05.11.2012
IČO: 012 093 11